020 737 11 57          06 52 69 33 77          info@yourlifeatwork.nl        

Voor Hoogopgeleide Professionals die ‘n (Droom)Baan zoeken!

Meer dan 20 jaar expertise in Loopbaanontwikkeling van Hoogopgeleide Professionals voor Organisaties & Particulieren

Ik Ben Werknemer

Van Burn Out Naar Vitaal Aan Het Werk 3.0

✓ Worstel je met een Burn-Out?
✓ Wil je Werkgever dat je start met je reïntegratie en weet je niet hoe dat aan te pakken?
✓ Weet je niet hoe de Wet Poortwachter werkt en hoe je vanuit je burn-out hier mee moet omgaan?

Your Life At Work heeft jarenlange ervaring om medewerkers die in een Burn-Out zitten of daarvan herstellende zijn, te reintegreren via een Vitaal Aan Het Werk 3.0 traject.

Waarom een Vitaal Aan Het Werk 3.0* traject?

✓ Your Life At Work heeft ruim 20 jaar ervaring met Arbo- en Verzuimbeleid en heeft ruime expertise op het gebied van de Wet Poortwachter en het reintegreren van werknemers naar de werkplek.
✓ Your Life At Work maakt eerst een Vitaliteitsscan met jou en aan de hand van je belastbaarheid stelt zij een Maatwerk Reintegratieprogramma Vitaal Aan Het Werk op.
✓ Het doel van het Vitaal aan Het Werk traject 3.0 is dat je, in een bij jou en je belastbaarheid passend programma, weer volledig hersteld en Vitaal aan het werk kunt gaan.
✓ Vitaal Aan Het Werk Traject 3.0 kan zowel een Reïntegratie Eerste Spoor (reïntegratie bij de huidige werkgever) als een Reïntegratie Tweede Spoor (reïntegratie buiten de huidige werkgever) inhouden.

Heb je interesse? Maak vrijblijvend een afspraak voor meer informatie.


*Your Life At Work richt zich op de reïntegratie naar de passende arbeid, cq. de werkplek en heeft een netwerk van psychologen om door te verwijzen voor de psychische ondersteuning.

 

Diensten bij Burn-Out

Ik Ben Werknemer

Lees verder

Ik Ben Werkgever

Lees verder

Your Life At Work

   020 737 11 57               06 52 69 33 77          info@yourlifeatwork.nl                 Jonas Daniel Meijerplein 13-2, 1011 RE Amsterdam